OBÓZ MOTOROWODNY :

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA 2017o

REGULAMIN OBOZU

 

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

  • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu -wniosek do pobrania
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
  • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej zgoda_rodzicow.pdf
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (naklejone na wniosek!);
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
  • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

 

Półkolonie żeglarskie


Obozy żeglarskie

Treningi żeglarskie 

Przedszkole żeglarskie

Obozy narciarskie