Opłaty klubowe:

  

Regulamin opłat klubowych UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa

1. Składka członkowska dla Szkółki UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa wynosi 250 zł/miesięcznie 3x w tygodniu

2.. Składka członkowska dla Szkółki UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa wynosi 200 zł/miesięcznie 1x w tygodniu

3.Składka członkowska grupy Przedszkole Żeglarskie UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa 230zł

4. Składka członkowska dla Grupy B UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa wynosi 250zł/miesięcznie

5. Składka członkowska i udział w Półkoloniach Żeglarskich 600zł/pięć dni

6. Składka członkowska i udział w obozie żeglarskim 1350zł

7. Składka członkowska i udział w obozie zimowym 1350zł/

8. Składka członkowska i trzymanie jednej sztuki sprzętu pływającego do 5m 1500zł/rocznie.

9. Składka członkowska dla osób biorących udziału w zajęciach i nie trzymających sprzętu 200zł/rocznie.

10.Członkowie klubu biorący udział miesiącach wakacyjnych w obozie lub półkoloniach zwolnieni są w tym czasie z opłat Szkółki Żeglarskiej,        Grupy B i Przedszkola Żeglarskiego.